Dykning är ett samlande begrepp för aktiviteter som går ut på att människor befinner sig under vatten. Tidsperioden som man som dykare befinner sig under ytan skiljer sig åt beroende på om man ägnar sig åt fridykning eller dykning med hjälp av andningsgas. Vid fridykning andas man som dykare in ett stort andetag ovanför ytan innan man dyker ner i vattnet. Om man använder sig av någon andningsgas som till exempel luft, trimix, nitrox eller heliox under dykningen kan man givetvis stanna under ytan under en längre tid än vid fridykning.

Olika typer av dykning

Dykning uppdelas precis som många andra aktiviteter i olika grenar. Dykare som simmar fritt och håller sig på relativt grunt vatten utan att dyka ner särskilt djupt kallas för lättdykare. Tungdykare kräver mer utrustning och går djupt ner i vattnet, ofta ända ner till botten. Dykning kan utföras som rekreation i sportsammanhang och inom yrkesvärlden för underhållningsarbete inom bland annat kustbevakningen, sjöfarten och för olika byggprojekt under vatten. Som exempel dyker marinarkeologer ofta för att undersöka vrakdelar som hamnat på havsbotten. Även Försvarsmakten har anställda attackdykare och röjdykare.

Dykningens historia

Att dyka med andningshjälp kan spåras ända tillbaka till när Aristoteles runt år 350 före Kristus beskriver hur upp- och nervända kastruller kan användas för att hålla kvar en luftficka under vatten.

Dykarklockor som hade lufttillförsel via en slang från fastlandet började användas under 1600- och 1700-talet. Den första dykardräkten med en kopparhjälm och tyngder som hängdes på kroppen utvecklades under 1800-talet. Den franska ingenjören Emile Gagnan färdigställde i slutet av 1942 föregångaren till den typ av dykardräkt som används idag med öppen luftregulator.

Den nya uppfinningen började snart användas i flottan av röjdykare som i slutet av andra världskriget arbetade med att röja undan ammunition och minor på havets botten. Dykning som nöjesaktivitet utvecklades under 1950-talet som en följd av att fler än röjdykarna ville testa på att befinna sig under ytan varpå det Svenska Sportdykarförbundet bildades år 1958. Året därpå bildades den internationella sportdykarförbundet “Conféderation Mondiale des Activités Subaquatiques”. Dykningens popularitet har därefter ökat och år 2005 hade den internationella organisationen så många som 98 medlemsländer.

Prova på dykning

Om man aldrig har testat på att dyka kan dykning kännas läskigt. Att dra på sig våtdräkt, fenor och att andas genom lufttuber under vattenytan kan kännas både lockande och skrämmande. Att sväva fritt i vatten är dock en upplevelse som de flesta njuter av när man väl vågat sig ner under ytan. Innan man provar på dykning är det dock viktigt att man är frisk och har en relativt god grundfysik. Är man dock frisk finns det flera hälsofördelar med äventyrsport. Dykning kan vara krävande och förbättra såväl styrka som kondition.

Spännande platser att dyka på

Har man aldrig dykt förut bör man absolut ta hjälp av professionella instruktörer i början. Med dem får man ofta prova på att dyka i pool för att vänja sig vid utrustningen innan man ger sig ut på djupare vatten. När man väl känner sig varm i kläderna finns det massor av äventyrliga platser att dyka på. Exempel på vackra platser är röda havet vid Egypten och Stora Barriärrevet i Australien, men även Malta i Medelhavet är otroligt populärt bland dykare, mycket tack vare det klara vattnet.