Äventyrssporter hänvisar till aktiviteter såsom mountainbike, bergsklättring, kajakpaddling, dykning, base jumping – listan kan göras lång. Vad dessa sporter har gemensamt är att man tar en viss risk, man upplever osäkerhet och man testar sina gränser på ett helt nytt sätt. Idag är äventyrssport känt för att utveckla människors självförtroende, samverkan och leder oftast till att man vågar lämna sin komfortabla zon. Dessa element kan leda till bättre hälsa, förbättrad självkänsla och ökat självförtroende som förbättrar alla aspekter av ens liv.

Äventyrssport involverar både unga och vuxna i ett brett spektrum av erfarenheter, bland annat genom äventyrliga aktiviteter på både mark och i vatten såsom hav och sjöar. När man tränar utomhus, vid äventyrssport, utvecklas oftast den kompetensfokuserade inlärningen, problemlösningen, teamarbete och självständiga aktiviteter. Dessa aktiviteter utomhus leder till en hel del adrenalin samtidigt som kroppen förbränner kalorier och får röra på sig. Äventyrssport leder också till att man bygger upp självförtroende och självkänsla, något som är grundläggande för att må bättre.

Base Jumping lockar många!

Det finns äventyrssporter i luften som lockar allt fler personer. Base jumping är ett exempel på detta. Detta är en sport där personerna kastar sig ut från berg eller höghus (höga höjder) med endast en fallskärm eller en dräkt med fallskärmsvingar för att landa säkert. Detta är såklart en sport som leder till extremt mycket adrenalin och man känner säker att man bli pånyttfödd varje gång. Dock är det också en sport som har lett till flera dödsfall.

Men även om äventyrssport är farligt leder det till en förbättrad fysik. Det bidrar till personlig tillväxt och social medvetenhet och utvecklar färdigheter som man kan använda både i sitt privatliv och arbetsliv. Att genomföra äventyrssport utomhus kräver en hel del ansvar, eftersom miljön kan vara en fara om man inte är försiktig. Äventyrssport innebär att man måste möta de utmaningar som man stöter på, man måste övervinna oro och ångest. Allt detta leder till att man utvecklar självförtroendet.

Aktiviteter utomhus tillsammans med äventyr

Aktiviteter utomhus, såsom utbildning, sport och träning, främjar aktivt lärande genom att skapa en direkt och personlig erfarenhet. Utomhusaktiviteter erbjuder också en hel del spänning, nöje och äventyr inom en säker miljö. Aktivt lärande och äventyr, genom exempelvis äventyrssport utomhus kan ske i en mängd olika miljöer: landsbygd och stad, lokala platser eller på helt nya områden som man inte tidigare känt till. Utmanande aktiviteter utomhus påverkar en persons intellektuella, fysiska, andliga, sociala och moraliska utveckling.

Att få konditionsträning och träning med vikter är ett utmärkt sätt att förbättra din fysik. Att träna utomhus är därför ett perfekt sätt att få två saker samtidigt. Att bara köra inomhus kan bli ensidigt, medan aktiviteter utomhus och äventyrsport leder till förbättrad balans, man använder fler muskelgrupper samtidigt som man stimulerar hjärnan med otaliga intryck. Olika väder kan leda till ännu mer träning och spänning. Med andra ord så är äventyrsport en perfekt för den som vill träna och tänja sina gränser.